Jdi na obsah Jdi na menu

Školský holubník pri Základnej škole Školská ul. v Spišskom Podhradí vás víta pri prehliadke našej webovej stránky.
 
Je tomu už 12 rokov čo sme spracovali Projekt o svojich možnostiach a schopnostiach, zaslali ho na sekretariát Slovenského zväzu CHPH do Nitry a obstáli sme. 8.3.2004 bol postavený na pozemku našej školy holubník, ktorý so zvedavosťou chodili obzerať aj domáci či cudzí holubári. Boli tam dodané prvé holuby s označením CU-MISS a my sme sa mohli popýšiť, že máme na škole viac "missiek" ako Slovensko. Tu podali pomocnú ruku miestni chovatelia. Dodnes je niekoľko z týchto holubov v tíme pre sezónu 2008. Stavba tohoto tímu nebola jednoduchá a bez tŕnia. Pre chov holubov je potrebné v súčasnosti okrem priestoru a holubníka dosť financií. Sponzorov pre náš šport veľa nie je a tak sa obraciame kde môžme. Medzi hlavných patrí samotný SZ, ktorý nám vypomáha dotáciou krmiva, dodaním elektronického systému konštatovania TIPES a v posledných dňoch aj dodaním rodových obrúčiek. Pomocnú ruku nám podalo aj Oblastné združenie CHPH Spišská Nová Ves, ktoré nám každý rok vyčlení priestor v prepravných košoch a tým máme možnosť overiť kvality našich holúbkov.
Vďaka zo to, že sa nie sme iba "príťažou či členmi do počtu" , patrí aj nášmu vedúcemu krúžku "Mladých holubárov" Mgr.Milanovi Blahovskému , ktorý nám obetuje svoj voľný čas a zaúča nás do tajov poštového holuba, jeho schopnosti vedieť sa v cudzom svete správne zorientovať a s vypätím mnohokrát aj posledných síl sa vrátiť späť do svojeho rodného holubníka.
V našom okolí je dostatok chovateľov, dokonca aj náš bývalý p.učiteľ Mgr. Štefan Longauer je jedným z najstarších chovateľov Základnej organizácie Spišské Podhradie, pod ktorú spadáme svojim členstvom a čo to pochytíme aj od nich. Niekedy aj nejakú tú nadávku, ale viac nás zaujímajú vyhodnotenia doletov holubov v pretekoch či metódy, ktoré vedú k rýchlemu návratu holubov z pretekov.
Aj touto webovou stránkou by sme chceli zviditeľniť ako seba , tak aj naše holuby či chovateľské zariadenie, ale aj krásy chovateľstva poštových holubov o čom by sme vás chceli postupne informovať.